1 thought on “Hướng dẫn gõ chữ tiếng việt trong photoshop 2017, 2018

  1. Mình có down trên mạng file 10000 font pts gì đó, để viết có dấu hết (như tự phim á) thì có viết được k? Khi viết đã rồi mình xóa đi, không thích viết nữa, để kết thúc lệnh viết mà k tạo layer thì mình bấm phím gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *