43 thoughts on “HƯỚNG DẪN GỠ BỎ DÒNG CHỮ MÀU VÀNG "Made as an evaluation of proshow producer" TRONG PROSHOW PRODUCER

  1. Mình làm đc rồi cảm ơn bạn, các bạn nào mà làm như vậy nó bị chữ vàng nữa hoặc bị đuôi exe , Lúc mà các bạn bấm finish á, các bạn bấm no chứ đừng bấm yes là làm đc ngay thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *