1 thought on “Hướng dẫn đởi tên có màu và đởi skin

  1. Nếu các bạn có ý kiến gì về video thì cứ bình luận nhé
    Mình sẽ cố gắng làm video tốt hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *