24 thoughts on “Hướng dẫn chỉnh ngôn ngữ tiếng việt photoshop cs6

  1. Bạn nào bị ra tiếng Thái thì làm như sau: vào theo đường dẫn C:Program Files AdobePhotoshop CS6Localesen_USSupport Files và xóa file vừa coppy vào nhé. Mình nói thêm là tw10428.dat là tệp vietsub thật, chuyển sang tiếng Thái chắc là do link sai.

  2. đcm lừa đảo vãi ra , mọi người down về làm xong ra tiếng thái thứ không phải Việt Nam đâu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *