Video hướng dẫn chặn người dùng cũng như lời mời ứng dụng trên Facebook một cách đơn giản, hiệu quả ngay lập tức. Chắc hẳn bạn sẽ rất khó chịu khi thường xuyên nhận được thông báo mời tham gia game, ứng dụng cũng như bạn bè không mong muốn. Block tài khoản người dùng facebook, ứng dung, sự kiện thành công với vài bước đơn giản.

Chúc bạn thành công !

Nguồn: https://thefirstworldwar.net/

Xem thêm bài viết: https://thefirstworldwar.net/category/cong-nghe

4 thoughts on “Hướng dẫn chặn người dùng và ứng dụng trên Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *