20 thoughts on “Hướng dẫn cắt tóc cơ bản

  1. Quá tuyệt vời. Ad cho e hỏi làm sao để chia ngôi chuẩn. Và kẹp lên để cắt đẹp hơn. Cách chia ngôi từng mẫu tóc

  2. Cảm ơn người làm clip này…tôi nhìn nhiều lần để học và có thể cắt tóc khá hơn cho chồng tôi tại nhà…!! 🌹💕💕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *