28 thoughts on “Hướng dẫn cài đặt giao diện Tiếng Việt cho Photoshop CC 2018

  1. cho em hỏi ngoài lề : sau khi e cài bản mới này thì em mở file hình ảnh để chỉnh sửa nó không cho phép mở là sao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *