3 thoughts on “Hướng Dẫn Cách Phân Trang Trong Excel- How to insert or remove page break in Excel

  1. phần Breaks bị mờ đi bạn ak , mà bản quyền rồi sao vẫn bị nhỉ? Bạn giải đáp giúp ình được k?
    Mình cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *