Nhiều khi bảng dữ liệu của bạn quá lớn,bạn muốn tua đi tua lại,kéo lên kéo xuống quan sát toàn bộ dữ liệu và tìm đến ô dữ liệu mà bạn cần thay đổi,nhập liệu,sửa chữa…nhưng bảng dữ liệu quá lớn,quá dài gây khó khăn cho việc quan sát của bạn thì bạn có thể dùng cách cố định hàng cột tại vị trí bất kỳ nào đó trong bảng dữ liệu để tua cuộn bảng tính nhan chóng và dễ quan sát tìm kiếm nhất như trong video này

Nguồn: https://thefirstworldwar.net/

Xem thêm bài viết: https://thefirstworldwar.net/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *