HƯỚNG DẪN CÁCH CHUYỂN VĂN BẢN TỪ WEB KHÔNG CHO COPY SANG WORD đơn giản nhất !!
Đây là cách chuyển một đoạn văn bản từ 1 trang web không cho copy sang word đơn giản nhất
Cách thức :
Từ web sang Pdf sang Word
Trang web giúp chuyển từ Pdf sang word :
1, PDFtoWord.com
2, Converpdftoword.net
3, pdf2doc.com
4, Smallpdf.com

Nguồn: https://thefirstworldwar.net/

Xem thêm bài viết: https://thefirstworldwar.net/category/cong-nghe

4 thoughts on “HƯỚNG DẪN CÁCH CHUYỂN VĂN BẢN TỪ WEB KHÔNG CHO COPY SANG WORD đơn giản nhất !!

 1. HƯỚNG DẪN CÁCH CHUYỂN VĂN BẢN TỪ WEB KHÔNG CHO COPY SANG WORD đơn giản nhất !!
  Đây là cách chuyển một đoạn văn bản từ 1 trang web không cho copy sang word đơn giản nhất
  Cách thức :
  Từ web sang Pdf sang Word
  Trang web giúp chuyển từ Pdf sang word :
  1, PDFtoWord.com
  2, Converpdftoword.net
  3, pdf2doc.com
  4, Smallpdf.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *