25 thoughts on “HTV LÀ VỢ PHẢI THẾ | LVPT #1 FULL | 16/5/2017

  1. Hai ba nay coi hoai thay chan cu the the ,o ben do nha cao cua rong roi ma ,o Việt Nam! Het nguoi tai de dan chuong trinh nhu nay ?

  2. bà việt hương giành nói hết trơn hết trội. phải chia nhau mà dẫn chương trình chứ. thấy chị hồng đào k chen vô nói được lun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *