10 Comments

  1. Khoa Dang

    Mình thích mấy chiết máy nhỏ nhỏ này lắm đó bạn.hôm nay được bạn quay video mình coi đi coi lại ba bốn lần luôn nè.cám ơn nhe

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *