10 thoughts on “Hôm Nay Cho 2 Chiếc Máy Cày Kubota L2602 Ra Đồng Xới Đất Vùng Lúa Chét Của Mùa Nước Nổi!!

  1. Mình thích mấy chiết máy nhỏ nhỏ này lắm đó bạn.hôm nay được bạn quay video mình coi đi coi lại ba bốn lần luôn nè.cám ơn nhe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *