6 thoughts on “Học Word 2013 | Bài 3 – Sao chép, Di chuyển, Dán văn bản trong Word 2013

  1. cho mình hỏi mình còn thấy có cả chế độ use destination theme nhưng lúc paste nó giống keep source formating. hai chế độ ấy có gì khác nhau ko ạ, mình cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *