47 thoughts on “Học tiếng Anh Qua Truyện Cổ Tích Có Phụ Đề Song Ngữ Hay Nhất

  1. 🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇺🇸🇺🇾🇻🇳🇺🇸🇻🇳🇺🇸🇻🇳🇺🇸🇻🇳🇺🇸

  2. Cho 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 like video này. Rất hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.thanks

  3. Tui ghét nhất câu urdeg the woman có nghĩa là những người phụ nữ gian nài câu đó ý nói gì hát luật lệ trọng nam khinh nữ hả

  4. Hay quá đi ! Lại còn biết đọc diễn cảm nữa chứ 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

  5. Giong doc hay qua – rat hấp dân người nghe đên voi viec hoc tieng anh (Best of both worlds) .. Thank you very much !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *