16 thoughts on “Học Tiếng Anh Qua Truyện- 200 Truyện Ngắn Tiếng Anh Cho Người Bắt Đầu Phần 2 (50 Truyện)

  1. Có phần mềm nào dạy chương trình SGK 6-12 và nói chuyện được với máy như GRAMMAR 3.1 không vậy?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *