VTC2 | Là cơ sở đào tạo nghề gắn liền với sự phát triển của Khu kinh tế Nghi Sơn, Trường Cao đẳng Nghề Nghi Sơn đã không ngừng đổi mới chương trình đào tạo, đầu tư về cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nguồn nhân lực lao động kỹ thuật chất lượng cao cho Khu kinh tế Nghi Sơn và tỉnh Thanh Hóa, cũng như khu vực Miền Trung


#Tintức #Khoahọc #Côngnghệ

source: https://thefirstworldwar.net/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://thefirstworldwar.net/category/du-lich/

Tagged With:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *