5 thoughts on “Học EXCEL cơ bản | 13 Hướng dẫn sử dụng format painter để định dạng nhanh hơn

  1. Đây là nội dung nhỏ trong bộ khoá học:

    ▷ Khoá học "Học Excel, Có Việc Ngay": http://bit.ly/2uPgEXL
    ▷ Khoá học "Hãy để VBA giúp bạn tăng năng suất làm việc": http://bit.ly/2tcCvGI

    ▷ Video được cung cấp miễn phí bởi https://hocexcel.online

  2. Cho mình hỏi nếu mình có 10.000 dòng muốn định dạng theo dòng đầu tiên. Nếu bấm Format Paint theo dòng 1 thì có cách nào khác nhanh hơn không ? Hay chỉ có 1 cách duy nhất là bấm Format Paint rồi dùng Scroll kéo chọn cả 10.000 dòng kia. Như vậy sẽ rất lâu ~…~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *