10 thoughts on “Hậu trường Sở Kiều Truyện – Tiêu Sách tập 38

  1. Đã bị đánh rồi lên kiệu ngồi vẫn ghẹo để mang danh 1 thái tử bị ném ra khỏi kiệu🤣 ba lầy dễ sợ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *