Tagged With:

20 thoughts on “Happy đi đảo thạnh an, cần giờ

  1. Bạn coa hoc nhip ảnh phải không. Minh nhìn nhung bức ảnh này biết ngay bạn ko phải tay ngang nhé. Minh cung bắt đầu yêu nhíp ảnh

  2. Chào bạn nhé, ngừoi chụp hình cho bạn rất chuyên nghiệp. Nhung but ảnh này co thể mang đi dự thi đó bạn. Chúc bạn thành cong nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *