Tagged With:

2 thoughts on “HÀNH HƯƠNG KÍNH VIẾNG MẸ MĂNG ĐEN, GP KON TUM ĐẦU THÁNG HOA 01 5 2019

  1. Lạy ơn ông thánh giu se chung con chạy đến cùng người trong cơn gian.khốn khó.sin ngài ban cho chúng con.tình yêu.sức khỏe.và bình an.hôm nay và mãi mãi.Amen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *