22 thoughts on “Hàng nghìn chú chim cảnh giá rẻ ( Bao Ship) chim chìa vôi 199k/1đôi bao ship /sáo bạch hỏa 299k/1đoi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *