2 thoughts on “HÀM ABS TRONG EXCEL – HÀM TÍNH GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

  1. bạn ơi tôi có bảng tính excel bao gồm số 0,1 ,2, nếu tôi chuyển đổi từ số 2 về số 1 thì làm thế nào, bạn giúp mình với

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *