Video này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm ABS trong Microsoft Excel.

Hàm ABS là hàm trả về giá trị tuyệt đối của một số. Giá trị tuyệt đối của một số là số đó không có dấu.

Cú pháp của hàm ABS chỉ có 1 đối số duy nhất là: Number là bắt buộc, chính là số thực mà bạn muốn tìm giá trị tuyệt đối của nó.

Nguồn: https://thefirstworldwar.net/

Xem thêm bài viết: https://thefirstworldwar.net/category/cong-nghe

3 thoughts on “Hàm ABS | Cách tính giá trị tuyệt đối trên excel | HoangMen Technology

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *