17 thoughts on “[Hài Hàn quốc] Nhà có 2 anh em

  1. Haha giống hằng ah tui i chang nó nghẹo tui hoài hời nữa tui cho 1 phát nên bây giờ ko còn dàm nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *