2 Comments

  1. Nguyen Pham

    Trận u22 . trận 5/9 ơi hỡi người người hâm mộ nhà nhà hâm mộ cả dân tộc Việt Nam ơi cẩn thận xoong nồi bát đĩa mâm chào k còn mà dùng .Aha lại được thay đồ mới . nhà nào mới sắm đồ mới phải mua két sắt nhé

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *