19 thoughts on “GVST – Bài giảng Elearning Những ứng dụng của Tin học

  1. @Nha Trang Trương Nguyễn cho em xin file powerpoint tham khảo với được không ạ; vithikhanhha28062004@gmail.com, dạ em cảm ơn nhiều ạ

  2. @Nha Trang Trương Nguyễn, bài giảng hay quá,chị cho em xin file powerpoint tham khảo với chị; chihuynh1991@gmail.com, dạ em cảm ơn chị nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *