23 thoughts on “Giống Chó Của – Lionel Messi/ Ngao Pháp – French Mastiff/ NhamTuatTV – Dog in Vietnam

  1. Mình cũng rất yêu thích chó. và đang sở hữu bé rottweiler. Chó nhập nuôi thích lắm, toàn con thông minh

  2. Anh ơi, a có thể làm clip về loài Labrador Retriever đc k anh, trên mạng ít nói về loài này quá ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *