3 thoughts on “Giới thiệu máy phát điện 2000 KVA

  1. cho hỏi máy này cao vậy thì việc lắp đặt: thì bỏ máy phát vào trước đóng nắp hầm, hay ngược lại vậy anh, nếu hầm chỉ có chiều cao giới hạn?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *