4 thoughts on “Giải đáp thắt mắt về gắp TFX

  1. Hag yamaha da phần la no chỉ Sơn phần nào re nhin thoi con chỗ khuất hau nhu ko son tới.. Cty mk lm hag cho honda va, yamaha.. Sơn hag, yamaha re hon thag, honda nhiều

  2. gắp tfx k mở gắp sẽ không lên đc lốp 160 khi những ai muốn lên mâm 4.5. Zin thì không biết. Em đã lên xe và đi lốp 150 mâm asio 4.5 không mở gắp nhưng phải gọt đi 1 chút phần bên phải.
    Thân gửi bác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *