18 thoughts on “gắp sau R6 cho ae độ chế ẹt 150,R3,R15,winner150,Fz150

  1. Cho e xin giá gấp r6 như trên hình vs mâm trước sau vs bộ đĩa heo sau lun a . E cảm ơn . E lắp cho exciter 150cc . Có bộ nhông sễ dĩa to giảm tốc tăng lực kéo ban đầu váo giá e lun tks .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *