16 thoughts on “(G172] Cần câu tay GW carbon cao cấp, hàng chính hãng

  1. Cây 580k cũng kêu mình gw 9 hãng
    Cây 800k cũng 9 hãng
    Cây 1tr1 cũng mình 9 hãng
    Cây gw 3tr cũng nói mình 9 hãng
    Cầm gw quá nhiều loại wúa nhiều giá. Không bt giá mào mới là 9 hãng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *