27 thoughts on “Fan cổ vũ cuồng nhiệt bất chấp mưa lớn trước đại chiến Việt-Thái

  1. Việt Nam có thể vô địch hoặc không vô địch nhưng team cổ động viên chắc chắn là vô địch về độ cuồng nhiệt

  2. Đúng chất cđv là mấy ông, bà ngồi vừa xem vừa cổ vũ💁‍♂️ chứ bây giờ trẻ trâu xem không xem ra đường nẹt pô mồm gào Vn vô địch…vớ vẩn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *