EXCEL CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU.
HÀM THÔNG DỤNG IF – INT – MOD – SUM QUA BẢNG TÍNH DOANH THU PHÒNG KHÁCH SẠN
Các hàm thông dụng trong bài:
1. Hàm IF: Hàm trả về giá trị theo điều kiện. (dùng tính giá tuần, giá ngày lẻ theo điều kiện)
Có 2 trường hợp xảy ra dùng 2 IF; 3 trường hợp dùng 3 IF lồng; 4 trường hợp dùng 4 IF.v.v.
2. Hàm INT: Hàm làm tròn số xuống tới số nguyên gần nhất. (dùng tính số tuần)
3. Hàm MOD: Hàm lấy số dư của phép chia (dùng tính số ngày lẻ)
4. Hàm SUM: Hàm tính tổng.
Ngoài ra bài hướng dẫn có sử dụng cách định dạng số theo ý muốn (định dạng không có sẵn ví dụ: thêm chữ trong số; .v.v)
Ghi chú: “Cần cài đặt các thông số máy tính trong Region and Language; và bảng excel”để Excel hiển thị giống bài hướng dẫn thuận lợi cho việc thực hành.
Link tải file làm mẫu và thực hành:
File excel hoàn chỉnh:
File word đề bài:
Thấy hay hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh (miễn phí) nhé.
Link đăng ký kênh (miễn phí) để nhận các bài hướng dẫn mới nhất:
Theo dõi các video hướng dẫn hay trong trang chính của kênh link:
Thân mến!

Nguồn: https://thefirstworldwar.net/

Xem thêm bài viết: https://thefirstworldwar.net/category/cong-nghe

1 thought on “Excel cho người mới bắt đầu Bảng doanh thu phòng Hàm thông dụng IF INT MOD SUM

  1. EXCEL CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU.

    HÀM THÔNG DỤNG IF – INT – MOD – SUM QUA BẢNG TÍNH DOANH THU PHÒNG KHÁCH SẠN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *