2 thoughts on “(ETC-NGC) Sửa lỗi cổng COM/LPT rơ le TOSHIBA

  1. Bạn ơi vui lòng gửi giúp mình Comclass 64bit nhé. Địa chỉ mail của mình : phanhuynh114@gmail.com. Cảm ơn bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *