7 thoughts on “[Ep 24 – 25 -26 ] Monday Couple moments

  1. Mình đã từng xem tập có đoạn 1:28 , giờ khi xem lại mới để ý khách mời nữ tập này là nữ chính đóng phim Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *