Tagged With:

24 thoughts on “ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH FANSIPAN | BẠC PHẬN |

  1. Cảm giác như ớ trên trời vì mây bao phủ khắp đẹp lắm nhưng lạnh lắm tôi đi rồi mới biết chúc bạn vui khám phá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *