13 thoughts on “DUONG DAI HAI THOI SU 06 04 19 P2

 1. THƯA GS DUONG ĐẠI HẢI Ô NHÂN XÉT RẤT LÀ ĐÚNG VỀ HOA KỲ, TỪ XƯA ĐẾN NAY NGƯỜI MỸ CÓ CÂU, THẮNG KHÔNG KIÊU BAI KHÔNG NẢN,LÚC NÀO CŨNG Ở THẾ THƯỢNG PHONG , ĐỐI NGHỊCH VỚI BỌN TÀU CẤU NÓI CHUNG CỘNG SẢN LÀ BỌN NGU ĐẦN DỐT ĐỘN, THÙNG RỖNG THÌ KÊU TO MÀ THÍCH VUỐT RÂU HỔ CỦA LŨ LỢN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG ĐÓ CÓ BON THÁI THÚ CHO TÀU CẤU ! ÁC THÚ TỘI ĐỒ DÂN TỘC VIỆT NAM.

 2. GS phân tích cái mặt của ông Tập nghe vui qua đi hihi ba của Tập cận bình là trưởng ban tuyên giáo trung ương của Mao Trạch đông.là muốn nhuộm đó cả thế giới…bởi vậy giờ ông ta muốn thực hiện ý tưởng đó đâu có gì lạ đâu trong lúc ông cầm quyền…chị xui cho ông ta ko đúng thời chắc giờ ông ta ngồi ca bài ca con cá " trời xin tập sao còn xin Trump" hihi

 3. Csvn mày sợ chưa, cho vài chiếc về bắn nát cái hang ba đình tiêu diệt lủ khốn csvn

 4. Lần này la lần chót.

  ĐẺ AI TỒN TẠI. ?

  Thời KENNEDY
  dã có kẻ thua

  Thời BUSS
  liên sô sụp đổ

  Nay TRUMP tới ai nữa đây…

  Thưa ô Tàu Cộng….?

 5. Thằng Tầu chúng ta đừng nói nhiều với nó càng nói với thằng chệt thì chúng ta càng thua vì Tầu không bao giờ giử lời hứa vì cộng sản mà tin nó là bán lúa giống!! Thời thằng chệt có 1.3 tỷ người thì tướng Tầu tên Tri Hạo Điền nó lên tiêng mấy chục năm nay rồi. Thằng Tầu nó nói nó sẵn sàng hy sinh 800 triệu dân nó thì nó vẫn còn 500 triệu người Tầu để khống chế thế giới !! Gia đình Bill Clinton buôn dân bán nước cho Tầu cộng!! Rối cho đến thời Sáu Lọ sợ Tầu như sợ cọp lại là tên cs nữa so với Tều là cs con cho nên qua Tầu nó cho chui đít Air Force One xem Sáu Lọ như cục kít!!  Những tên ba đời bần cố nông giống như Sáu Lọ Barrack Hussein Obama là tên tán tận lương tâm,  như chặt đầu Mỹ trắng, tên mọi rợ cs Sáu Lọ Obama nầy ở trong hang động Africa mới dám làm những chuyện không thể tưởng tượng được như SpyGate TT Trump!! Tên mọi da đen tham nhũng nầy cùng với tên mặt ngựa John Kerry nữa đêm trốn mang tiền US dollars qua cho Iran rữa tiền, đó chính là tên Sáu Lọ Barrack Hussein Obama!!  Prosecute ISIS Founder Barrack Hussein Obama & Traitors Crooked Hillary Clinton the corrupted Evil sold 20% Uranium One to the enemy!! They sold us out to China Communist!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *