1 thought on “DungeonVillage game android xây dựng dân làng linhcophu

  1. Cho hỏi bạn một tý nà nếu bạn từng chơi game này thì bạn chắc đã tưng chơi ninjaVillage rồi phải không và bạn đã hạ được tướng cuối trong game chưa mình đến màn có vẻ cuối cùng rồi mà vẫn đéo đánh được còn Bạn thì xao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *