Tagged With:

6 thoughts on “Du lịch Miền Tây tập 4 | Thỏa Thê Ngắm Hàng Ngàn Con Cò Ở Vườn Cò Bằng Lăng | Du Lịch Cần Thơ

  1. Lâu lâu được cò tặng quà vừa trắng da vừa tốt tóc khỏi sợ rụng mà a hai 😂😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *