11 Comments

  1. pan B tiến Dũng

    Công viên rộng lớn nhiều trò chơi xem thật đẹp mắt.chúc mừng kênh bạn đã được xét duyệt.

    Reply
  2. Vùng núi phía tây Bắc

    Công viên đẹp thế bạn ơi ước gì mình cũng được đến đây một lần cảm ơn bạn đã chia sẻ

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *