2 Comments

  1. SONG TOÀN TV

    Mỗi người 1 cảm nhận. Mỗi nơi một nét đẹp riêng. Theo Mình, Nha Trang biển trong xanh hơn. Nhật Lệ bãi rất nhiều CÁ nhỏ bơi dưới chân…khi tắm nhìn rất rõ. Điều lạ, các biển khác ít có. Kể cả Phú Quốc.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *