30 thoughts on “Doremon và pho tượng thần bí ẩn thuyết minh tiếng việt

  1. Ơ!?!
    Mọi người xem con chó khi đầu với khúc cuối lúc ôm nobita đi?
    Nó lớn hơi nhanh thì phải!!!

  2. Xe phung lửa vs tàu bay ko có tuổi vs xe tăng xe thiết giáp súng lụ mìn máy bay phản lực máy bay thả bơm là ki có đối thủ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *