36 thoughts on “Doremon chế nhạc Halloween 2015

  1. Bài này nhớ lại hồi nhỏ tôi còn chơi Halloween những kỉ niệm khó quên Mà ngày 19 tháng 11 năm 2019 ai nghe không

  2. Nghe bài này tự nhiên nhớ ngày xưa quá. Ngày xưa mở bài này vào Halloween cả lũ đứng quẩy. 2019 ai xem ko nào???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *