6 thoughts on “Doraremon truyện dài mới nhất – Nobita đi tìm miền đất hứa

  1. Chaien chẳng biết cái gì cả theo người ta chẳng theo cứ thích ra ngoài sẽ có một con nhện to khổng lồ đua xe cho mà coi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *