All soundtrack now public on Doraiga Vietnam (MV) Channel:

Track 52: Inochi O Tsumugu Subete Mono-tachi – Konohoshiniumarete
In Doraemon The Movie 2008

Please don’t re-upload this video. If you want to share, please share this video’s link. Thank you!

Vui lòng không tải lên lại video này trên kênh khác. Nếu bạn muốn chia sẻ video này, vui lòng chia sẻ đường dẫn.

Nguồn: https://thefirstworldwar.net/

Xem thêm bài viết: https://thefirstworldwar.net/category/giai-tri

12 thoughts on “Doraemon SoundTrack 52/87: Inochi O Tsumugu…

  1. Hi, all soundtrack now public on Doraiga Vietnam (MV) Channel: https://www.youtube.com/user/MVDoraEigaVN/playlists

    Thanks & Best regards.

  2. Hi, all soundtrack now public on Doraiga Vietnam (MV) Channel: https://www.youtube.com/user/MVDoraEigaVN/playlists
    Thanks & Best regards.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *