49 thoughts on “Đồng hồ đếm ngược trong Power Point – Hướng dẫn cách làm đếm ngược trong Powerpoint

 1. Sub dem_nguoc()

  Dim oshp As Shape

  Dim oshpRng As ShapeRange

  Dim osld As Slide

  Dim oeff As Effect

  Dim i As Integer

  Dim Iduration As Integer

  Dim Istep As Integer

  Dim dText As Date

  Dim texttoshow As String

  On Error GoTo errhandler

  If ActiveWindow.Selection.ShapeRange.Count > 1 Then

  MsgBox "Hay chon mot doi tuong la shape!"

  Exit Sub

  End If

  Set osld = ActiveWindow.Selection.SlideRange(1)

  Set oshp = ActiveWindow.Selection.ShapeRange(1)

  oshp.Copy

  Istep = 1 'thoi gian nhay tung hinh

  Iduration = 120 'so giay can dem

  For i = Iduration To 0 Step -Istep

  Set oshpRng = osld.Shapes.Paste

  With oshpRng

  .Left = oshp.Left

  .Top = oshp.Top

  End With

  dText = CDate(i 3600 & ":" & ((i Mod 3600) 60) & ":" & (i Mod 60))

  If Iduration < 60 Then

  texttoshow = Format(dText, "Ss")

  Else

  If Iduration < 3600 Then

  texttoshow = Format(dText, "Nn:Ss")

  Else

  texttoshow = Format(dText, "Hh:Nn:Ss")

  End If

  End If

  oshpRng(1).TextFrame.TextRange = texttoshow

  Set oeff = osld.TimeLine.MainSequence _

  .AddEffect(oshpRng(1), msoAnimEffectFlashOnce, , msoAnimTriggerAfterPrevious)

  oeff.Timing.Duration = Istep

  Next i

  oshp.Delete

  Exit Sub

  errhandler:

  MsgBox "*ERROR* – Ban chua chon doi tuong?"

  End Sub

 2. xin hỏi có chỉnh hiệu ứng để có thể dừng đồng hồ tại giây bất kì không?
  ví dụ hs tìm được câu trả lời trước khi hết giờ

 3. xin chào anh/chị !
  tôi rất thích coi hướng dẫn cách làm animation trong p point youtube của anh/chị
  xin cho hỏi tôi thích đoạn phim này {xem link) o biết họ đã dùng software nào tạo ra nó ?
  xin cảm ơn hồi âm.
  https://vtc.vn/xe-di-tu-bac-vao-nam-phai-tra-bao-nhieu-phi-bot-d343675.html

 4. ad cho e hỏi là e làm đầy đủ các bước giống ad nhưng khi làm số tiếp theo phần tròn ở ngoài k mất thì làm tn ạ

 5. anh ơi em làm giống anh mà sao xuất hiện số 3 xong ko thấy xuất hiện số 2 vs 1 ,mọi người ai biết thì giúp em,em cám ơn

 6. Hay. Nhưng với một số bạn vốn tin học ít thì sẽ rất khó hiểu, bởi clip nay thao tác nhanh mà không có lời thuyết minh!

 7. Bạn ơi cho hỏi cái chỗ cuối cùng mình cop một lúc các số vào vòng tròn ấy mình cop thế mà nó chỉ cop được một số 1 thôi.

 8. cho em hỏi là làm cái nảy mà màn hình nhìn xưa xưa kèm theo tiếng rè giống chiếu phim ấy thì làm sao ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *