21 thoughts on “Đọc truyện đêm khuya hay mới nhất – CHỊ YÊN

  1. ngày xưa những năm 2001-2003 suốt ngày nghe kể chuyện đêm khuya trên đài radio, giọng đọc chính là của anh. vẫn nhớ vẫn hay lắm

  2. Biết đủ thì là đủ . Đợi đủ biết đến bao giờ đủ ..! Biết nhàn thì là nhàn . Đợi nhàn biết đến bao giờ nhàn … ( Trăm năm trong cõi người ta Mua vui cũng chỉ một vài trông canh .)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *