32 thoughts on “Đoạn hay nhất trong phim Bắn tỉa

 1. Với cự li gần như vậy và áo giáp, thì đạn không ăn nhằm gì mà rụng như sung, địch có vài tên còn ta một mả quân, đem càng nhiều chết càng nhiều

 2. Vcl tàu khựa tự quảng cáo quân đội mình giỏi à
  Tuổi
  Đeo cái mũ có cờ sao vàng của VN
  Muốn chết à Tàu

  Thích mấy người bọn đanh thuê ngoại bang ghê

 3. Mình k cùng dong ho, nhung mình điêu la ng Vn, vi thê nên tôn trọng nhau từng lời nói. đừng hơn thua, ae cư thê thi con chau mình sau nay sẽ k còn dc sống xung sướng đâu, Tau khưa no giêt hêt

 4. cm thag kia phá mìn vây thy cân đeo j pai dùng máy Việt Nam! lên thuê thag nay vê đê phá min cho

 5. tư tưởng đại hán , tuyệt vời cho dân tôc ChiNa ,miễn sao đừng bành trướng với láng giềng VN là ok

 6. việt nam ta nên lm 1 bộ phim như này . để đuổi mấy đứa xâm phạm vào lảnh thổ và lãnh hải của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *