31 thoughts on “Độ Súng Keo Nến Dùng Sạc Dự Phòng

  1. Anh làm mạch số đếm bằng nút nhấn thả đi giống như là nhấn nhấn 1 lần hiện số 1 thêm lần nữa số 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *